Organi Strelskega društva VSO
Zbor članov – vsi člani SD VSO
Upravni odbor – predsednik SD, podpredsednik SD in sekretar SD
Nadzorni odbor – predsednik in dva člana
Disciplinsko razsodišče – predsednik in dva člana

Izvoljene funkcije SD VSO
Predsednik: dr. Božo Predalič
Podpredsednik: Mihael Hočevar
Sekretarka: Simona Pavlič

Nadzorni odbor:
Predsednik: Goran Čule
Član: Dušan Hočevar
Član: Andrej Omahen

Disciplinsko razsodišče:
Predsednik: Gašpr Predalič
Član: Drago Zadregal
Član: Andrej Podbregar